Lys til å bidra som fast skribent for Dikult Magasin?
Har du en artikkel du har skrevet som du vil dele?
Eller vil du bare tipse oss om noe?

Ta gjerne kontakt. redaksjon@dikult.no

Del en artikkel

Kanskje har du en artikkel eller et essay du er ekstra fornøyd med og ønsker å dele med verden. Det kan være en eksamensoppgave du er spesielt fornøyd med, et blogginnlegg eller en anmeldelse av et spill du nylig har spilt. Du kan sende den til oss og få den publisert under ditt navn. Du trenger ikke være medlem, og det er ingen forpliktelser involvert.

redaksjon@dikult.no

 

Ved innsendelse av artikler til publisering forbeholder redaksjonen seg retten til å endre på artikler for å rette skrivefeil og formateringsfeil, og for å tilpasse lengde. Valget om å publisere en artikkel og tidspunkt for publikasjon tilfaller redaksjonen.